בחר קטגוריה:

לחצו ובחרו בתקנון הרלוונטי לקטגוריה שלכם, מהתפריט שבכותרת למעלה (יופיע בכחול)

תקנון אות העיצוב לאדריכלות, תכנון ערים ואדריכלות נוף
אות העיצוב מהווה ביטוי להערכה והוקרה להישגיו של היוצר ולתרומתו. מטרתו להעלות על
נס את מקצוע האדריכלות והישגי האדריכלים המקומיים ולהביאם למודעות ולהכרה ציבורית
רחבה. האות קבע קריטריונים בתחומי האדריכלות השונים ואמות מידה של איכות והוא
מאתגר את האדריכלים להצטיין ולהוכיח עמידה בנורמות אלה.

1. קטגוריות: פירוט קבוצות התמחות בתחרות אות העיצוב: נמצא ב"קטגוריות" באתר זה.
שימו לב: חבר השופטים אינו מחויב לבחור זוכה בכל קבוצה וקטגוריה מהר"מ ויתכן
ויחליט שלא לבחור זוכה בקטגוריות שונות, מבלי לתת על כך נימוק. יחד עם זאת,
השופטים עשויים לבחור יותר מזוכה אחד בקטגוריה מסוימת.

2. חבר השופטים: ראו פרסום "השופטים" באתר התחרות.
שימו לב: אות העיצוב מוענק לעבודה שזכתה בכל (ולא ברוב) קולות השופטים פה אחד.
חבר השופטים רשאי להיעזר במומחים מתחומים נושקים, בעת הצורך (למשל, מעצב
תעשייתי לגבי אובייקטים, או מעצב תקשורות חזותית לגבי מיתוג עירוני) והדבר יצוין
בפרוטוקול השיפוט.

3. מדדי שיפוט העבודות בתחרות:

הבניין או העבודה מצטיינת באחד או יותר מההיבטים הבאים:
א. מקוריות, חדשנות, ייחודיות
ב. תרומה לסביבה העירונית, השתלבות במרקם, השתייכות למקום
ג. ביטוי שלם של צורה ותוכן של החלקים והשלם
ד. ארכיטקטורה בת–קיימות: חומרים, טכנולוגיה וזכות הקיום
ה. תרומה חברתית ותרבותית
ו. פרוייקט בעל אמירה תרבותית, חברתית ומקומית
ו. איכות ההתערבות בבניין קיים (שימור)

4. אופן הגשת עבודה לתחרות, תהיה בלוח אחד בפורמט אחיד ועפ"י ההנחיות להלן –
לפניכם שתי אופציות להגשת העבודה, לפי לבחירתכם:

א. שילחו דרך האתר, מצגת של העבודה שלכם לתחרות, בקובץ דיגיטלי (pdf בלבד)
לפניכם פורמט מצגת העבודה שלכם, שעליכם להכין ולהגיש לתחרות
    את הקובץ אתם שולחים בעת ההרשמה לתחרות באתר זה

ב. לחילופין, באפשרותכם להגיש את העבודה שלכם מודפסת על לוח קאפה
בגודל חצי גיליון אחד בלבד – 70/50, בפורמט רוחבי, מוצמד למצע קפא
לפניכם פורמט מצגת העבודה שלכם, שעליכם להכין ולהגיש לתחרות
את הקאפה עליכם להביא למשרדי מפיקי התחרות
בימים א'-ה', בין השעות 08:00-15:00.

– חזית ההגשה צריכה להיות נעדרת סימני זיהוי של המעצב. פנלים שישאו בחזית את שם
האדריכלים שתכננו ומגישים את הפרויקט – יפסלו.
– בעת ההרשמה לתחרות באתר זה, תקבלו קוד אישי (מספר), אותו עליכם לציין בחזית העבודה
שלכם והוא משמש לזיהוי שלכם, במקום שמכם.
– אין מניעה שיופיע שם הלקוח עבורו ביצעתם את העבודה, אם הוא מופיע על גבי העבודה
שביצעתם – למשל, שלט עם שם של חברה, מפעל, מסעדה וכדומה, זאת במידה והלקוח אינו
מתכנן העבודה עצמו.
– חבר השופטים רשאים לבקש חומר נוסף להתרשמות מהעבודה המוגשת, שיאפשר להם
להתעמק יותר בחוות דעתם.

5. דמי השתתפות:
תעריף ההשתתפות בתחרות לכל עבודה, לאדריכלים, מעצבי פנים וסטודנטים: 500 ש"ח.
תעריפי ההשתתפות סופיים וכוללים את ההשתתפות בתחרות ובאירועי אות העיצוב, הדפסת
העבודה על קאפא (ניתן לקבל אותה בתום התחרות לשימושכם), השתתפות ותצוגה בתערוכה
למגיעים לשלב הגמר, הזמנות לתערוכה למשתתפים, פרסום ויחסי ציבור בתקשורת לעבודות
נבחרות, שימוש בצילומי האירוע, פסלון ותעודה לזוכים ושימוש באות העיצוב בפרסומיהם.

6. אות העיצוב לפרויקט נדל"ן
ליזמים שהתבלטו השנה במעוף האדריכלי והעיצובי של הפרויקטים שלהם.
תחרות אות העיצוב מבקשת להבליט את תרומתו של האדריכל – לערך האדריכלי והעיצובי
בפרויקט הנדל"ן ופונה לחברות ויזמי נדל"ן, להגיש פרויקטים לתחרות.
המועמדות לפרס, הנם לפי המפורט בתנאי ובתקנון ההשתתפות כחלק מתחרות אות העיצוב,
המתפרסמים באתר התחרות.
פורמט הגשה: העבודות תוגשנה לשיפוט באמצעות סרט וידאו של עד 3 דקות ו/או מצגת
חזותית קצרה ו/או על גבי 2 פנלים (קאפא) בגודל של A1 לכל עבודה, בלווי חומר כתוב שלא
יעלה על כ-3 עמודי טקסט A4. ההגשה תכלול מידע חזותי המאפשר לקבל תמונה מקיפה של
ההיבטים האדריכליים והעיצוביים של הפרויקט. חובה לצרף רשימת קרדיטים מפורטת של כל
המעורבים בתכנון האדריכלי ובעיצוב הפרויקט.
דמי השתתפות: סך של 2,750 ש"ח – לכל עבודה.
את התשלום יש לרשום לפקודת עמותת אות העיצוב ע"ר 580542272 ולשלוח לכתובת:
אות העיצוב, תמנע 25 רמת השרון 4728090. או לבצע העברה לחשבון בנק העמותה:
עמותת אות העיצוב, בנק לאומי, חשבון 534400/03, סניף 949 רמת השרון.

8. הנחיות כלליות:
– מספר העבודות שאפשר להגיש לתחרות אינו מוגבל. הגשת כל עבודה ועבודה כרוכה בתשלום ניפרד.
– העבודות צריכות להיות כאלה אשר נבנו בפועל בחמש השנים האחרונות בלבד (להוציא עבודות אשר
לא ניבנו / עבודות רעיוניות).
– יש למלא את טופס ההרשמה הדיגיטלי שבאתר זה, לכל עבודה המוגשת לתחרות. בחצי התחתון של
כל טופס, לרשום את שם העבודה ולהצהיר ולפרט את רשימת כל האנשים והגופים המעורבים בתכנון.
– עבודות שנבנו בחו"ל ולא בישראל – ניתן להגיש לתחרות, במידה ומתכנניהן חיים ועובדים בישראל.
ניתן להגיש עבודות מושגיות או רעיונות שלא ניבנו ואלה יבחנו בקטגוריה נפרדת, זאת במיוחד אמור
לגבי סטודנטים.
– ניתן להגיש לתחרות שוב עבודה שהוגשה בעבר לתחרות ולא זכתה. הרכב השופטים משתנה מעת
לעת, כדי לתת הזדמנות והערכה שונה לאדריכלים שעבודותיהם לא זכו באות העיצוב הקודם.

שימו לב: זוכים בתחרות, אשר הם או מי מטעמם, לא יהיו נוכחים בטקס הענקת אות העיצוב ולא
יעלו על הבמה בעת ההכרזה על זכייתם, בכדי לקבל אותה – תבוטל אוטומטית הזכייה שלהם
בתחרות ולאלתר. לא תינתן אפשרות עירעור על ביטול הזכייה, תהא סיבת ההעדרות מקבלת
הזכייה בטקס אשר תהיה.

פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום
אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים שעושים
מארגני התחרות הם לנוחיות המשתתפים בלבד.
בהשתתפות בתחרות מסכים, מאשר/ת ומצהיר/ה המשתתפ/ת ו/או הרוצה להשתתף כי הוא/היא
מקבל/ת עליו/עליה את כל הוראותיו של התקנון, ללא יוצא מן הכלל, וכי תקנון זה יחול עליו/עליה
ויחייבו/ה לכל דבר ועניין וזאת ללא צורך לסמן או לאשר את התקנון.
מארגני התחרות רשאים לתקן תקנון זה, בכל עת.
כל האמור כאן מכוון לנשים וגברים ללא כל הבדל ובאופן שווה ובמידה ונכתבו בלשון זכר, הריהם
לשם הנוחיות בלבד.

 

לחצו ובחרו בתקנון הרלוונטי לקטגוריה שלכם, מהתפריט שבכותרת למעלה (יופיע בכחול)

תקנון אות העיצוב בעיצוב פנים
אות העיצוב מהווה ביטוי להערכה והוקרה להישגיו של היוצר ולתרומתו. מטרתו להעלות על נס
את מקצוע עיצוב הפנים והישגי המעצבים המקומיים ולהביאם למודעות ולהכרה ציבורית רחבה.
האות קבע קריטריונים בתחומי עיצוב הפנים השונים ואמות מידה של איכות והוא מאתגר את
המעצבים והאדריכלים להצטיין ולהוכיח עמידה בנורמות אלה.

1. קטגוריות: פירוט קבוצות התמחות בתחרות אות העיצוב: נמצא ב"קטגוריות" באתר זה.
שימו לב: חבר השופטים אינו מחויב לבחור זוכה בכל קבוצה וקטגוריה מהר"מ ויתכן
ויחליט שלא לבחור זוכה בקטגוריות שונות, מבלי לתת על כך נימוק. יחד עם זאת,
השופטים עשויים לבחור יותר מזוכה אחד בקטגוריה מסוימת.

2. חבר השופטים: ראו פרסום "השופטים" באתר התחרות.
שימו לב: אות העיצוב מוענק לעבודה שזכתה בכל (ולא ברוב) קולות השופטים פה אחד.
חבר השופטים רשאי להיעזר במומחים מתחומים נושקים, בעת הצורך (למשל, מעצב
תעשייתי לגבי אובייקטים, או מעצב תערוכות לגבי עיצוב תערוכה) והדבר יצוין בפרוטוקול
השיפוט.

3. מדדי שיפוט התכנון בתחרות אות העיצוב:

החלל או העבודה מצטיינים באחד או יותר מההיבטים הבאים:
א. מקוריות, חדשנות, ייחודיות
ב. תרומה לסביבה העירונית, השתלבות במרקם, השתייכות למקום
ג. ביטוי שלם של צורה ותוכן של החלקים והשלם
ד. ארכיטקטורה בת–קיימות: חומרים, טכנולוגיה וזכות הקיום
ה. תרומה חברתית ותרבותית
ו. פרוייקט בעל אמירה תרבותית, חברתית ומקומית
ו. איכות ההתערבות בבניין קיים (שימור)

4. אופן הגשת עבודה לתחרות, תהיה בלוח אחד בפורמט אחיד ועפ"י ההנחיות להלן –
לפניכם 2 אופציות להגשת העבודה, לפי לבחירתכם:

א. שילחו דרך האתר, מצגת של העבודה שלכם לתחרות, בקובץ דיגיטלי (pdf בלבד)
לפניכם פורמט מצגת העבודה שלכם, שעליכם להכין ולהגיש לתחרות
    את הקובץ אתם שולחים בעת ההרשמה לתחרות באתר זה

ב. לחילופין, באפשרותכם להגיש את העבודה שלכם מודפסת על לוח קאפה
בגודל חצי גיליון אחד בלבד – 70/50, בפורמט רוחבי, מוצמד למצע קפא
לפניכם פורמט מצגת העבודה שלכם, שעליכם להכין ולהגיש לתחרות
את הקאפה עליכם להביא למשרדי ההפקה של התחרות,
בימים א'-ה', בין השעות 08:00-15:00.

חזית ההגשה צריכה להיות נעדרת סימני זיהוי של המעצב. פנלים שישאו בחזית את שם
המעצבים שתכננו ומגישים את הפרויקט – יפסלו.
בעת ההרשמה לתחרות באתר זה, תקבלו קוד אישי (מספר), אותו עליכם לציין בחזית העבודה
שלכם והוא משמש לזיהוי שלכם, במקום שמכם.
אין מניעה שיופיע שם הלקוח עבורו ביצעתם את העבודה, אם הוא מופיע על גבי העבודה
שביצעתם – למשל, שלט עם שם של חברה, מפעל, מסעדה וכדומה, זאת במידה והלקוח אינו
מתכנן העבודה עצמו.
חשוב מאד ובעל משקל בהחלטת השופטים, להציג תכנית של החלל המעוצב ולא להסתפק רק
בתמונות.
חבר השופטים רשאים לבקש חומר נוסף להתרשמות מהעבודה המוגשת, שיאפשר להם
להתעמק יותר בחוות דעתם.

5. דמי השתתפות:
התעריף לכל עבודה: 500 ש"ח.
תעריפי ההשתתפות סופיים וכוללים את ההשתתפות בתחרות ובאירועי אות העיצוב, הדפסת
העבודה על קאפא (ניתן לקבל אותה בתום התחרות לשימושכם), השתתפות ותצוגה בתערוכה
למגיעים לשלב הגמר, הזמנות לתערוכה למשתתפים, פרסום ויחסי ציבור בתקשורת לעבודות
נבחרות, שימוש בצילומי האירוע, פסלון ותעודה לזוכים ושימוש באות העיצוב בפרסומיהם.

6. אות העיצוב לפרויקט נדל"ן
ליזמים שהתבלטו השנה במעוף האדריכלי והעיצובי של הפרויקטים שלהם.
תחרות אות העיצוב מבקשת להבליט את תרומתו של מעצב הפנים – לערך האדריכלי והעיצובי
בפרויקט הנדל"ן ופונה לחברות ויזמי נדל"ן, להגיש פרויקטים לתחרות.
המועמדות לפרס, הנם לפי המפורט בתנאי ובתקנון ההשתתפות כחלק מתחרות אות העיצוב,
המתפרסמים באתר התחרות.
פורמט הגשה: העבודות תוגשנה לשיפוט באמצעות סרט וידאו של עד 3 דקות ו/או מצגת
חזותית קצרה ו/או על גבי 2 פנלים (קאפא) בגודל של A1 לכל עבודה, בלווי חומר כתוב שלא
יעלה על כ-3 עמודי טקסט A4. ההגשה תכלול מידע חזותי המאפשר לקבל תמונה מקיפה של
ההיבטים האדריכליים והעיצוביים של הפרויקט. חובה לצרף רשימת קרדיטים מפורטת של כל
המעורבים בתכנון האדריכלי ובעיצוב הפרויקט.
דמי השתתפות: סך של 2,750 ש"ח – לכל עבודה.
את התשלום יש לרשום לפקודת עמותת אות העיצוב ע"ר 580542272 ולשלוח לכתובת:
אות העיצוב, תמנע 25 רמת השרון 4728090. או לבצע העברה לחשבון בנק העמותה:
עמותת אות העיצוב, בנק לאומי, חשבון 534400/03, סניף 949 רמת השרון.

7. הנחיות כלליות:

– מספר העבודות שאפשר להגיש לתחרות אינו מוגבל. הגשת כל עבודה ועבודה כרוכה בתשלום ניפרד.
– העבודות צריכות להיות כאלה אשר נבנו בפועל בחמש השנים האחרונות בלבד (להוציא עבודות אשר
לא ניבנו / עבודות רעיוניות).
– יש למלא את טופס ההרשמה הדיגיטלי שבאתר זה, לכל עבודה המוגשת לתחרות. בחצי התחתון של
כל טופס, לרשום את שם העבודה ולהצהיר ולפרט את רשימת כל האנשים והגופים המעורבים בתכנון.
– עבודות שנבנו בחו"ל ולא בישראל – ניתן להגיש לתחרות, במידה ומתכנניהן חיים ועובדים בישראל.
– ניתן להגיש עבודות מושגיות או רעיונות שלא ניבנו ואלה יבחנו בקטגוריה נפרדת, זאת במיוחד אמור
לגבי סטודנטים.
– ניתן להגיש לתחרות שוב עבודה שהוגשה בעבר לתחרות ולא זכתה. הרכב השופטים משתנה מעת
לעת, כדי לתת הזדמנות והערכה שונה לאדריכלים שעבודותיהם לא זכו בתחרות הקודמת.

שימו לב: זוכים בתחרות, אשר הם או מי מטעמם, לא יהיו נוכחים בטקס הענקת אות העיצוב ולא
יעלו על הבמה בעת ההכרזה על זכייתם, בכדי לקבל אותה – תבוטל אוטומטית הזכייה שלהם
בתחרות ולאלתר. לא תינתן אפשרות עירעור על ביטול הזכייה, תהא סיבת ההעדרות מקבלת
הזכייה בטקס אשר תהיה.

פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום
אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים שעושים
מארגני התחרות הם לנוחיות המשתתפים בלבד.
בהשתתפות בתחרות מסכים, מאשר/ת ומצהיר/ה המשתתפ/ת ו/או הרוצה להשתתף כי הוא/היא
מקבל/ת עליו/עליה את כל הוראותיו של התקנון, ללא יוצא מן הכלל, וכי תקנון זה יחול עליו/עליה
ויחייבו/ה לכל דבר ועניין וזאת ללא צורך לסמן או לאשר את התקנון.
מארגני התחרות רשאים לתקן תקנון זה, בכל עת.
כל האמור כאן מכוון לנשים וגברים ללא כל הבדל ובאופן שווה ובמידה ונכתבו בלשון זכר, הריהם
לשם הנוחיות בלבד.

 

לחצו ובחרו בתקנון הרלוונטי לקטגוריה שלכם, מהתפריט שבכותרת למעלה (יופיע בכחול)

התחרות בין עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, להענקת "אות העיצוב העירוני" לעבודות
בתחום התכנון והפיתוח העירוני.
התחרות נערכת בתמיכת ובעידוד מרכז השלטון המקומי: קישור לפניית המרכז לרשויות.
הרשויות המקומיות נערכות לאתגרים מורכבים ומשקיעות מאמץ בתכנון ובפתוח המרחב העירוני
והכפרי והמערכות הנלוות. תחרות “אות העיצוב העירוני" מהווה ביטוי להערכה והוקרה להישגיהן
של הרשויות המקומיות, המתכננים, האדריכלים, אדריכלי הנוף וכל העוסקים המלאכה, לתרומתם
לשיפור איכות החיים ולפיתוח התרבות העירונית והכפרית במרחב. מטרת התחרות להעלות על
נס הישגים אלה ולהביאם למודעות ולהכרה ציבורית רחבה. התחרות פונה לרשויות עירוניות
וכפריות, גדולות וקטנות, במרכז ובפריפריה, המעוניינות להציג ולחשוף בפני התקשורת המקצועית
ובפני הציבור המקצועי והרחב את מגוון תכניותיהן והישגיהן בנושא התכנון העירוני.

א. חבר השופטים: ראו פרסום "השופטים" באתר התחרות.
שימו לב: אות העיצוב מוענק לעבודה שזכתה בכל (ולא ברוב) קולות השופטים פה אחד.
חבר השופטים יכול להחליט לשתף ו/או להיעזר בשופטים או מומחים שונים מטעם העמותה
בנושאים רלוונטיים (למשל, מעצבי תקשורת חזותית, לגבי עבודת מיתוג עיר) והדבר יצוין
בפרוטוקול השיפוט.

ב. פירוט הנושאים והקטגוריות המשתתפים בתחרות "אות העיצוב העירוני":
מפורסם באתר התחרות.
שימו לב: חבר השופטים אינו מחויב לבחור זוכה בכל קבוצה וקטגוריה שברשימה ויתכן ויחליט שלא
לבחור זוכה בקטגוריות שונות, מבלי לתת על כך נימוק. יחד עם זאת, השופטים עשויים לבחור יותר
מזוכה אחד בקטגוריה מסוימת.

ג. מדדי שיפוט התכנון בתחרות "אות העיצוב העירוני":
העבודה מצטיינת באחד או יותר מההיבטים הבאים:
. מקוריות, חדשנות, ייחודיות.
. תרומה לסביבה העירונית ולאיכות המרחב הציבורי, התנעת תהליכי התחדשות.
. תרומה חברתית ותרבותית, שיתוף אוכלוסיות בתהליך התכנון.
. תרומה לשיפור הדימוי ואיכות החיים העירונית בעיני התושבים והמבקרים.
. איכות ההתערבות במרחב קיים, השתלבות במרקם ותיק והגנה על ערכי מורשת ותרבות.
. התייחסות להיבטים סביבתיים ולעקרונות פיתוח בר–קיימא.
. ישומיות ואפקטיביות — מידת מימוש התוכנית והשפעה על תהליכי הפיתוח העירוני.

ד. אופן הגשת עבודה לתחרות אות העיצוב העירוני:

פורמט הגשה:
העבודות תוגשנה לשיפוט באמצעות סרט וידאו של עד 3 דקות ו/או מצגת חזותית קצרה
ו/או על גבי 2 פנלים (קאפא) בגודל של A1 לכל עבודה, בלווי חומר כתוב שלא יעלה על
כ-3 עמודי טקסט A4
ההגשה תכלול :
מידע חזותי המאפשר לחבר השופטים ולמבקרים בתערוכה לקבל תמונה מקיפה של העבודה –
דברי הסבר מפורטים, המציגים את הרקע לעבודה, המטרות, הרציונאל, הערכת השלכות
אפשריות – כלכליות, סביבתיות, וחברתיות, דרכי היישום, שלבים מוצעים והצגת יישום בפועל.
בחומר הכתוב ובמצגת יש לציין קרדיט מלא לכל השותפים לתכנון.
ציון פרטי המגישים:
בדף נפרד יש לציין: שם הרשות המקומית, שם העבודה, תכולת החומר המוגש, איש קשר,
כתובת, מספר טלפון ישיר, דוא"ל. כמו כן יש לצרף CD ובו העתק פורמט ההגשה.

ה. דמי השתתפות:

תחרות "אות העיצוב העירוני" מעונינת לקדם ולעודד רשויות עירוניות וכפריות מהמרכז
ומהפריפריה להשתתף ולהציג את עבודתן בתחרות ובארועים הנלווים. אי לכך, החליט
חבר הנאמנים להעניק הנחה לרשויות בעלות עד 25,000 תושבים, בתשלום סך של
1,750 ש"ח בלבד לעבודה, בגין השתתפות בתחרות. הרשויות הגדולות יותר תשלמנה
סך של 2,750 ש"ח – לכל עבודה.
חשבון בנק העמותה לביצוע העברה:
עמותת אות העיצוב, בנק לאומי, חשבון 534400/03, סניף 949 רמת השרון

ו. הנחיות כלליות:

ניתן להגיש לתחרות עבודות אשר נערכו בחמש השנים האחרונות.
יש להפריד בין עבודות שהוחל בישומן בפועל וכאלו שמהוות מסגרת לתכנון וליישום עתידי.
יש להצהיר ולפרט את רשימת כל האנשים והגופים המעורבים בתכנון וביישום.
ניתן להגיש עבודות מושגיות או רעיוניות שלא ניבנו ואלה תבחנה בקטגוריה נפרדת.

שימו לב: זוכים בתחרות, אשר הם או מי מטעמם, לא יהיו נוכחים בטקס הענקת אות העיצוב
ולא יעלו על הבמה בעת ההכרזה על זכייתם, בכדי לקבל אותה – תבוטל אוטומטית הזכייה
שלהם בתחרות ולאלתר. לא תינתן אפשרות ערעור על ביטול הזכייה, תהא סיבת ההעדרות
מקבלת הזכייה בטקס אשר תהיה.

פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל
פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים
השונים שעושים מארגני התחרות הם לנוחיות המשתתפים בלבד.
בהשתתפות בתחרות מסכים, מאשר/ת ומצהיר/ה המשתתפ/ת ו/או הרוצה להשתתף כי
הוא/הם מקבל/ים עליו/עליהם את כל הוראותיו של התקנון, ללא יוצא מן הכלל, וכי תקנון
זה יחול עליו/עליהם ויחייבו/ה לכל דבר ועניין וזאת ללא צורך לסמן או לאשר את התקנון.
מארגני התחרות רשאים לתקן תקנון זה, בכל עת.

צוות השיפוט
חבר השיפוט יבחר מדי שנה על ידי ועדת מינוי שופטים של עמותת אות העיצוב, שחבריה שיקבעו על ידי הנהלת העמותה.
הרכב חבר השופטים עליו תמליץ הועדה, יוגש מראש לאישור הנהלת העמותה.
שופט בתחרות מנוע מלהגיש עבודה לתחרות בה הוא שופט וגם לא לקטגוריה אחרת בה הוא לא שופט.
חבר ועדת השיפוט לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט העבודות שהוגשו להענקת הפרס, ולא ישפוט מועמדות
לפרס לעבודות בהן יש לו ניגוד עניינים, כמו כאלה בהן הייתה לו מעורבות מקצועית או אישית, או של סטודנטים שעבדו
בהנחייתו באותה שנה שכיהן כשופט.
התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט העבודות שהוגשו, יתפטר חבר ועדת השיפוט או יביא את העניין בפני ועדת
ההתחרות, אשר תכריע בדבר המשך כהונתו בצוות השיפוט.
התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט עבודה שהוגשה לתחרות, יפסול עצמו מראש השופט בעל העניין ולא ייקח חלק
כלשהו בשיפוט אותה עבודה, לא במישרין ולא בעקיפין והדבר ירשם בפרוטוקול ישיבת השיפוט.

תהליך וסדר השיפוט
העבודות המשתתפות בתחרות יוצגו בפני השופטים בעילום שם מגיש/ה העבודה. זיהה שופט את זהות מגיש העבודה
בזמן השיפוט, או הוצגה עבודה בפני השופטים, אשר זהות המתכנן ידועה ומפורסמת ברבים ולא ניתן להסתירה – יפעל
כל שופט לפי הכלל הדן בניגוד עניינים בשיפוט, בתקנון זה.
העבודות יידונו וייבחרו באנונימיות בזמן השיפוט, תוך כדי שתמנע מצוות השופטים זהותם של מתכנני העבודות
המשתתפות, בשיטה הבאה: כל משתתף יזהה את עבודתו באמצעות קוד זיהוי אישי חסוי. כל עבודה תוצג בפני
השופטים כשהיא ממוספרת באמצעות הקוד האישי, ללא פרטים על זיהוי המתכנן.
עיריות ורשויות מקומיות, רשאיות לציין את שמן על גבי עבודות תכנון עירוני שהן מציגות בפני השופטים, יחד עם שמם
של מתכנני אותן עבודות עבורם.
השופטים רשאים לבקש חומר נוסף על כל עבודה המוגשת לתחרות, לרבות יציאה לאתר לביקור בפרויקט המשתתף,
או בקשה לבחון פיזית מוצר מעוצב המוגש לתחרות.
השופטים רשאים להיעזר בייעוץ של מומחים בכדי לקבוע דעה או החלטה לגבי עבודה (למשל, מיתוג עיר, עיצוב
תעשייתי של מוצר וכדומה) והעמותה תעמיד אז לרשותם מומחים לצורך זה.
אמות המידה לפיהן ישפטו חבר השופטים את העבודות המשתתפות, מפורטות בתקנון התחרות.
בתחרות אין דירוג של זוכים (למשל מקום ראשון או שני), אלא רק זוכה או לא זוכה באות העיצוב.
רף השיפוט יהיה גבוה ותזכה באות העיצוב רק עבודה מצוינת, המתנשאת בהתאמתה לאמות המידה שנקבעו ואשר
תבחר ללא עוררין – זוכה באות העיצוב רק מי שזכה בכל קולות השופטים פה אחד, בהסכמת כולם באופן מוחלט.
במידה ונוצר רוב של שפטים בבחירת עבודה, אך ללא הסכמה מוחלטת של כל חברי הועדה, רשאים השופטים
להחליט על "ציון לשבח של אות העיצוב".
ישיבת שיפוט תגובה ברישום פרוטוקול והשופטים יחתמו על פרוטוקול ההחלטה הסופית של הזוכים וכן יכתבו את
נימוקיהם לזכייה. לא ינמקו החלטות שופטים לאי הענקת אות העיצוב.
השופטים חתומים בהסכם סודיות, לפיו הם מחויבים שלא לגלות את שמות הזוכים, לא במישרין ולא בעקיפין, עד
לאחר מהלך טקס הענקת אות העיצוב לזוכים.
תקנון זה נוסח בלשון זכר רק לשם הנוחיות והוא מתייחס לזכר ונקבה כאחד.