המקצועות המשתתפים וחלוקת קבוצות התמחות

 

אדריכלות ואדריכלות נוף, תכנון עירוני

תכנון ערים

תכנון ארצי ומרחבי / תכנון מטרופוליני ואזורי / תכנון עירוני / תכנון שכונתי / תכנון המרחב הציבורי—עירוני,
הרחוב במרכזי ערים, בשכונות מגורים / תכנון ופיתוח בתחום ולצד רצועת חוף הים / תכנון בר קיימות /
נגיעות עירוניות (עיצוב מקום, ככר, טיילת, חוץ, שכונה, מרקם עירוני)

אדריכלות נוף

שטחים פתוחים, שמורות טבע, גנים לאומיים, שטחי נוף כפרי, פארקים מטרופולינים ועירוניים / יער וייעור /
שילוב הפיתוח הירוק במרחב הציבורי באזורים ובשכונות מגורים במרכזי ערים / המרחב הירוק ברשות הפרט
/ שונים – אחרים וכן אפשר להגיש עבודות בתהליך או מושגיות או רעיונות שלא ניבנו

מבני ציבור

ציבור, חינוך, רפואה וכד'

מבני מסחר ותעשייה

פרויקטים של בניה רוויה / פרויקטים של פינוי בינוי-תמ"א 38 /  מבני מסחר, קניונים או מבני מסחר פתוחים
מגדלי-מבני משרדים /  מבני ומרכזי מסחר / מבני משרדים / קומפלקסים תעשייתיים / מלונאות ונופש

מגורים

מגדלי מגורים (מרובי דיירים, וכן כאלה של תמ"א 38) / בתי מגורים (ליחידים, ממוינים לפי תקציב הפרויקט:
גדולים לחוד מתקציבים קטנים)

שימור ושיחזור

שימור ושיחזור מבנים וסביבה עירונית

תרומה חברתית ותרבותית

פרויקט בעל אמירה תרבותית, חברתית, מקומית או קהילתית (כגון ביאנלה, ארכיון, ספר ומחקר, מיתוג עיר,
פעולה לעידוד גאוות תושבים ביישוב / קהילה וכדומה).

שונים

אחרים וכן עבודות מושגיות או רעיונות שלא ניבנו בכלל זה עבודות סטודנטים /  תאורה אדריכלית  /  מעצבי
מוצרים (עיצוב יחידני או תעשייתי) וכן מעצבים גרפיים (גרפיקה) ואמנים (אמנות) המשתלבים במבנים ו/או
מרחבים (כמתקני רחוב, מתקני בתי ספר, עמודי תאורה, שילוט וכד').

הערות:

הגשות סטודנטים: סטודנטים מוזמנים להגיש עבודותיהם בקטגוריה "שונים: עבודות סטודנטים / או עבודות
ורעיונות שלא ניבנו".
עבודות שנבנו בחו"ל ולא בישראל: ניתן להגיש לתחרות, במידה ומתכנניהן חיים ועובדים בישראל.

 

עיצוב פנים

מגורים

דירה שגודלה עד 75 מ"ר / מגורים בשטח הגדול מ-75 מ"ר

חללים ציבוריים

מבני ציבור, חינוך, רפואה וכדומה

חללים מסחריים ומשרדים

חנויות ואולמות תצוגה / עיצוב קמעונאי לסביבות קנייה /  משרדים וסביבות עבודה

מלונאות ונופש, הסעדה ובילוי

בתי מלון ומתחמי נופש  /  מסעדות (כולל מסעדות בעלות הקמה של low cost), בתי קפה, מועדונים וברים,
אולמות וגני אירועים

שימור ושיחזור

שונים

תערוכות במוזיאונים וביתני ירידים  / עיצוב ותכנון תאורה אדריכלית /  עיצוב מוצרים בהתאמה לעיצוב פנים,
המשתלבים בחללים מעוצבים (כגון רהיטים או גופי תאורה) / מעצבים גרפיים (גרפיקה) ואמנים (אמנות)
המשתלבים בחללי מבנים / 
אחרים וכן עבודות מושגיות או רעיונות שלא ניבנו בכלל זה עבודות סטודנטים 

הערות:

הגשות סטודנטים: סטודנטים מוזמנים להגיש עבודותיהם בקטגוריה "שונים: עבודות סטודנטים / או עבודות
ורעיונות שלא ניבנו".
עבודות שנבנו בחו"ל ולא בישראל: ניתן להגיש לתחרות, במידה ומתכנניהן חיים ועובדים בישראל.

 

תכנון עירוני של עיריות ורשויות מקומיות

ניתן להגיש עבודות בכל קטגוריה רלוונטית לבחירתכם. לדוגמא:

חידוש רקמות עירוניות וכפריות קיימות המשלבות בנייה פיתוח וטיפוח של שטחים פתוחים ובדגש על המרחב

הציבורי.

עבודות העוסקות בשיקום, בשימור ובעיבוי רקמות עירוניות וכפריות, בדגש על פתוח אזורים ייחודיים, על מרכזי

מסחר ותרבות, על שכונות מגורים, אזורי מלאכה, תעסוקה ומסחר העוברים תהליכי חידוש והתחדשות ועל

חידוש המרחב הציבורי הפתוח הרחוב, הכיכר, טיילות, פארקים, גנים עירוניים והנוף העירוני.

תבחנה עבודות שעדין לא הגיעו לביצוע וכאלה הנמצאות בשלבים שונים של מימוש.

במסגרת זו ייבחנו לא רק התוצרים הצפויים לאורך זמן אלא גם תהליך התכנון, השפעות על היבטים שונים של

איכות החיים העירונית, כלי היישום למימוש התכנית והשפעתה בפועל.

ניתן להגיש עבודה המהווה תרומה חברתית ותרבותית (כגון ביאנלה, מיתוג עיר וכדומה).