מטרת הפרס לציין ולהעלות על נס, הישג בולט במיוחד בתחום האדריכלות בישראל, מבין כל עבודות 
האדריכלות המוגשות לתחרות אות העיצוב.

זאת ברוח עשייתו של אדריכל שמעון פובזנר, שהותיר חותמו באופן בולט במרחב הישראלי.
פובזנר (1919-1999) אדריכל ישראלי, זוכה פרס רוקח (1957). תכנן בין השאר את הספרייה הלאומית ומכון
ון ליר בירושלים ואת כיכר מלכי ישראל (כיכר רבין) ובית החייל בת"א.
סכום הפרס עומד על 15,000 ₪ והוא יוענק לפי בחירת והחלטת חבר השופטים, לאחת מעבודות האדריכלות
המוגשות לתחרות, בטקס הענקת אות העיצוב.
המועמדות לפרס, הנם לפי המפורט בתנאי ובתקנון ההשתתפות כחלק מתחרות אות העיצוב, המתפרסמים
באתר התחרות.

חזרה לחדשות ועדכונים